Yhdistyksen esittely

Keski-Karjalan Diabetesyhdistys ry on perustettu 17.4.1977. Yhdistyksen kotipaikkana on Kiteen kaupunki ja sen toimialueena Kiteen kaupunki ja siihen yhdistynyt Kesälahti sekä Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat. Jäseniä yhdistyksellä on nykyisin kolmisensataa. Diabetesyhdistyksemme on perustettu ja se toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja alueen diabeetikoiden hoidon turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Edunvalvonta

Yhdistyksemme pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan oman alueemme diabeetikoiden hoidon saantiin ja sen kehittämiseen. Seuraamme alueemme diabeetikoiden saaman hoidon tasoa ja teemme aloitteita eri viranomaisille ja yhteistyötahoille jäsenistömme etujen turvaamiseksi. Kansalaisjärjestönä yhdistyksemme toimii diabeetikoiden yhdyssiteenä ja vaikuttamiskanavana hoitoon ja sen kehittämiseen liittyvissä asiossa.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen jäsenkirje lähetetään syksyisin ja keväisin, ainakin kaksi (2) kertaa vuodessa. Vuosikokouksista ilmoitetaan jäsenkirjeissä ja Koti-Karjala–lehdessä.
Ajankohtaista tapahtumista  ilmoitamme internetsivuillamme, Koti-Karjala-
 ja tarvittaessa Puruvesi- ja Kotiseutu-uutiset lehtien järjestöpalstoilla.
Yhdistyksen esitteitä on mm. terveyskeskusten ja diabeteshoitajien vastaanotoilla ja apteekeissa.

Teemaillat ja luennot

Maailman diabetespäivän luennot ja yleisötilaisuudet liittyvät luennot kulloinkin esillä olevaan teemaan. Kuukausittain järjestettävien vertaistukitapaamisten vierailijoina ovat eri aihealueiden asiantuntijat.

Liikunta

Vesiliikunta- ja kuntosaliryhmät kokoontuvat viikoittain. Katso tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista. Yhdistyksemme kannustaa jäseniä osallistumaan kaikkien Keski-Karjalan alueen järjestöjen, yhteisöjen ja kuntien liikuntatarjontaan.

Yhdessäolo- ja virkistystoiminta        

Kesäaikaan lähiseuduille keskittyvät teatterimatkat ovat suosittuja. Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulut järjestetään vuoroin kussakin yhdistyksen toimialueen kunnassa.

Messut ja tapahtumat

Toimialueellamme järjestettäville messuille ja erilaisiin tapahtumiin osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan.

Hallinto              

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 2-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen kokoukset pidetään kerran kuukaudessa, kesäaikana kokoonnumme harvemmin.